Copyright © 2017 by "Aban Apps"    All Rights reserved
طراحي وبسايت توسط گروه نرم افزاري آبان
E-Mail: info@abanapps.com
www.abanapps.com


گروه نرم افزاري آبان

نرم افزار اتوماسيون خشک شوئي آبان :

افزونه  کالر آي دي :


این نرم افزار به همراه یک عدد مودم اطلاعات مربوط
به مشتریان را در  زمان تماس تلفنی بدون مزاحمت در
روند ثبت در نرم افزار صندوق در اختیار صندوقدار
قرار می دهد

این اطلاعات عبارتند از:
· نام مشتری ( در صورتی که به عنوان مشترک ثبت
شده باشند)
· شماره تماس مشتریان
· کد اشتراک مشتریان
· امکان دسترسی سریع به کلیه فاکتورهای موجود در
موسسه بدون نیاز به جستجو
· امکان ثبت سفارش دریافت البسه برای مشترکین
بدون ورود مجدد اطلاعات مشترک


صفحه قبل