Copyright © 2017 by "Aban Apps"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@abanapps.com
طراحي وبسايت توسط گروه نرم افزاري آبان
www.abanapps.com
گروه نرم افزاري آبان

نرم افزار اتوماسيون خشک شوئي آبان :

افزونه پيامک :

با افزودن این بخش از نرم افزار امکان ارسال پیامک
به صورت اینترنتی و سیم کارتی فراهم می گردد.
با استفاده از نرم افزارصندوق می توان برای:
· تمامی و یا بخشی از مشتریان
· قبوضی که کارشان آماده تحویل است
· قبوضی که مدتی است در موسسه مانده است
                 از شماره قبض مشخصی تا شماره قبض
مشخص ( برای مثال از 1001 الی 1500) و
یا از تاریخ مشخصی  تا تاریخ مشخص دیگر
به تفکیک موجودیت البسه
· ارسال پیامک جهت مناسبتهاي مختلف
· دریافت پیامک از مشتریان و امکان ارسال پاسخ
· ارسال خودکار پیامک در زمان آماده بودن البسه و
ثبت آمادگی آنها در نرم افزار کار جمع کن
· امکان استفاده از سیم کارتهای کلیه اپراتورهای
موبایل
صفحه قبل